Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistik-
år
Föregående
offentlig-
görande
28.3.2019
Senaste
offentlig-
görande
23.5.2019
Förändring 1)
Milj. ton CO2-ekv. %
Totalt
utsläpp
(exkl. sektorn
LULUCF)
1990 71,3 71,3 0,0
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,2 55,2 0,0
2016 58,1 58,1 0,0
2017 55,4 55,4 0,0
2018 .. 56,5 2) ..
Sektorn
LULUCF
1990 -14,8 -14,8 0,0
2005 -24,4 -24,4 0,0
2010 -22,1 -22,1 0,0
2015 -20,1 -20,1 0,0
2016 -18,5 -18,5 0,0
2017 -20,4 -20,4 0,0
2018 .. -14,2 2) ..
Utsläpp
utanför
utsläppshandeln 3)
2013 31,3 31,3 0,0
2014 29,8 29,8 0,0
2015 29,5 29,5 0,0
2016 30,7 30,7 0,0
2017 30,1 30,1 0,0
2018 .. 30,0 2) ..
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) Snabbestimat
3) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2018, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2018/khki_2018_2019-05-23_rev_001_sv.html