Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistik-
år
Föregående offentlig-görande, 23.5.2019 Senaste offentlig-görande,12.12.2019 Förändring 1)
Milj. ton CO2-ekv. %
Totalt utsläpp (exkl. sektorn LULUCF) 1990 71,3 71,3 0,0
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,2 55,1 -0,1
2016 58,1 58,1 -0,1
2017 55,4 55,3 -0,1
2018 56,5 2) 56,4 3) -0,2
Sektorn LULUCF 4) 1990 -14,8 -14,8 0,0
2005 -24,4 -24,4 0,0
2010 -22,1 -22,5 1,4
2015 -20,1 -18,9 -6,0
2016 -18,5 -16,8 -9,6
2017 -20,4 -17,1 -15,9
2018 -14,2 2) -9,8 2) -30,9
Utsläpp utanför utsläppshandeln 5) 2013 31,3 31,2 -0,2
2014 29,8 29,8 -0,2
2015 29,5 29,4 -0,2
2016 30,7 30,6 -0,1
2017 30,1 30,0 -0,2
2018 30,0 2) 29,9 3) -0,4
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) Snabbestimat
3) Preliminär uppgift
4) De senaste årens siffror för LULUCF-sektorn har reviderats på basis av nya källuppgifter (bl.a. trädbestånd, areal).
5) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2018, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2018/khki_2018_2019-12-12_rev_001_sv.html