Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2020

Rekordlåga utsläpp av växthusgaser

Enligt Statistikcentralens snabbestimat är de totala växthusgasutsläppen 52,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2019. Utsläppen har minskat med 26 procent från jämförelseåret 1990 och med 38 procent från år 2003, då utsläppen var som högst under tidsserien 1990–2019. Jämfört med året innan minskade utsläppen med 6 procent. Minskningen av utsläppen berodde främst på minskad användning av kol och torv. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med 2 procent, men översteg EU:s utsläppskvot med 0,2 miljoner ton CO2-ekv. I snabbestimatet har det senaste årets utsläpps- och upptagsuppgifter producerats på en grövre nivå än uppgifterna för de föregående åren.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (145,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2019/khki_2019_2020-05-28_tie_001_sv.html