Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistik-år Föregående offentlig-görande, 28.5.2020 Senaste offentlig-görande, 21.12.2020 Förändring 1)
Milj. ton CO2-ekv. %
Totalt utsläpp (exkl. sektorn LULUCF) 1990 71,2 71,2 0,0
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,1 55,1 0,0
2016 58,1 58,1 -0,1
2017 55,4 55,3 -0,2
2018 56,4 56,3 -0,1
2019 52,8 4) 53,1 5) 0,6
Sektorn LULUCF 2) 1990 -14,8 -13,6 -8,2
2005 -24,4 -20,6 -15,8
2010 -22,5 -20,8 -7,2
2015 -18,9 -18,0 -4,8
2016 -16,8 -17,0 1,3
2017 -17,2 -15,7 -8,8
2018 -10,3 -8,2 -19,9
2019 -17,4 4) -14,7 5) -15,5
Utsläpp utanför utsläppshandeln 3) 2013 31,2 31,2 -0,2
2014 29,8 29,8 -0,1
2015 29,5 29,5 0,0
2016 30,7 30,6 -0,1
2017 30,1 30,0 -0,3
2018 29,9 29,9 -0,3
2019 29,3 4) 29,7 5) 1,2
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) LULUCF avser sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk
3) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik
4) Snabbestimat
5) Preliminär uppgift

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 21.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2019, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2019/khki_2019_2020-12-21_rev_001_sv.html