Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2020

Växthusgasutsläppen 2019 minskade, åtagandena för utsläppsminskning för perioden 2013-2020 kan uppfyllas

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgift var de totala växthusgasutsläppen 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2019. Detta var 18,2 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppen minskade med 6 procent jämfört med året innan. Minskningen av utsläppen berodde främst på minskad användning av kol och torv. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med en procent, men översteg EU:s utsläppskvot med 0,6 miljoner ton CO2-ekv. Nettosänkan för sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), dvs. summan av upptag och utsläpp, var −14,7 miljoner ton CO2-ekv år 2019, men dessa uppgifter har inte räknats med i de totala utsläppen. Uppgifterna som nu publiceras baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för år 2019 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen före den 15 januari 2021.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (146,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2019/khki_2019_2020-12-21_tie_001_sv.html