Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.3.2021

Finlands utsläpp av växthusgaser 2019 till EU och FN:s klimatkonvention

År 2019 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl. LULUCF-sektorn) 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var 18,2 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Dessa totala utsläpp var nästan oförändrade jämfört med de preliminära uppgifterna som publicerades i december 2020. Utsläppen utanför utsläppshandeln översteg EU:s utsläppskvot med 0,6 miljoner ton CO2-ekv. Nettosänkan för sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), dvs. summan av upptag och utsläpp, var −14,7 miljoner ton CO2-ekv år 2019, men dessa uppgifter har inte räknats med i de totala utsläppen. De uppgifter som nu publiceras baserar sig på rapporteringen av uppgifter om utsläpp till EU och FN:s klimatkonvention.

De reviderade utsläppsuppgifterna finns med detaljerat i databastabellen .


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (150,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 19.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2019/khki_2019_2021-03-19_tie_001_sv.html