Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

Statistik år Föregående offentlig-görande, 21.5.2021 Senaste offentlig-görande, 16.12.2021 Förändring 1)
Milj. ton CO2-ekv. %
Totalt utsläpp (exkl. sektorn LULUCF) 2) 1990 71,2 71,2 -0,1
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,1 55,0 -0,2
2016 58,1 57,9 -0,2
2017 55,3 55,1 -0,3
2018 56,3 56,2 -0,3
2019 53,1 52,8 -0,5
2020 48,3 5) 48,1 4) -0,4
Sektorn LULUCF 2) 1990 -13,5 -13,4 -0,8
2005 -20,5 -20,5 -0,2
2010 -20,8 -21,7 4,3
2015 -17,9 -18,8 4,6
2016 -16,9 -17,7 4,2
2017 -15,7 -16,3 3,9
2018 -8,2 -7,4 -10,4
2019 -14,7 -13,5 -7,9
2020 -23,0 5) -17,2 4) -24,9
Utsläpp utanför utsläppshandeln 3) 2013 31,2 31,2 0,1
2014 29,8 29,8 0,0
2015 29,5 29,5 0,0
2016 30,7 30,6 -0,2
2017 30,0 39,9 -0,2
2018 29,9 29,8 -0,2
2019 29,6 29,4 -0,9
2020 28,6 5) 28,4 4) -0,7
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) LULUCF avser sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk
3) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik
4) Preliminär uppgift
5) Snabbestimat

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell +358 29 551 2937, Päivi Lindh +358 29 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) +358 29 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-12-16_rev_001_sv.html