Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2020, 4:e kvartalet

Fastighetspriser 2006, 3:e kvartalet

2006
3:e kvartalet
Offentliggöranden