Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2021, 1:a kvartalet

Fastighetspriser 2020, 4:e kvartalet

2020
4:e kvartalet
Offentliggöranden