Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Omakotitalojen ja omakotitalotonttien hintaindeksit 1985=100

Tilastokeskuksen asuntojen hintojen seuranta on tähän asti kattanut vain vanhat osakehuoneistot. Seurannan ulkopuolelle ovat jääneet asuinkiinteistöjen hinnat. Maanmittauslaitokselta on jo pitkään saatu monipuolista ja kattavaa tietoa kiinteistökaupoista, mutta varsinaista kiinteistöjen hintaindeksiä ei ole aikaisemmin tuotettu. Kiinteistöjen hintaindeksi tarjoaa käyttäjille toisen näkökulman kiinteistöjen hintoihin ja omalta osin täydentää toisaalta Maanmittauslaitoksen virallista kauppahintatilastoa ja toisaalta Tilastokeskuksen Asuntojen hintaindeksiä. Keskeisin ero hintaindeksin ja kauppahintatilaston välillä on siinä, että kauppahintatilasto ensisijaisesti esittää kauppojen ja hintojen jakaumatietoja tiettynä ajankohtana ja hintaindeksi keskittyy puolestaan mittaamaan hintojen muutosta ajankohdasta toiseen. Jälkimmäisessä korostuvat eri ajankohtina myytyjen kiinteistöjen laatueroista johtuvat hintaerot ja niiden huomioiminen indeksilaskennassa. Koska jokainen kiinteistö on varsin yksilöllinen ja sen hintaan vaikuttavat lukuisat tekijät, kiinteistöjen hintaindeksin konstruoinnissa joudutaan käyttämään mutkikkaita tilastomenetelmiä, jotta indeksissä olisi ainakin tärkeimmät hintaan vaikuttavat kiinteistön ominaisuudet vakioitu.

Kiinteistöjen hintaindeksin kauppahintatiedot saadaan Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä ja niihin yhdistetään tietoja Väestörekisterikeskuksen kiinteistötietojärjestelmästä. Hintaindeksi laaditaan erikseen omakotitaloista (rakennetut pientalokiinteistöt) ja omakotitalotonteista (rakentamattomat pientalokiinteistöt). Kauppojen suhteellisen vähäisen määrän, suurten hinnanvaihtelujen ja raskaan tilastomenetelmän takia indeksit julkaistaan huomattavasti karkeammalla aluejaolla kuin asuntojen hintaindeksit.

Omakotitalojen ja omakotitalotonttien hintaindeksit1985=100 pdf 32 sivua 290 kt

Päivitetty 21.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistöjen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-456X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2004-09-16_men_002.html