Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 25.1.2006

Konsumtionen av stenkol sjönk kraftigt år 2005

År 2005 användes omkring tre miljoner ton (80 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Konsumtionen sjönk jämfört med året innan med rentav 53 procent och var under årets alla månader lägre än föregående år. Nedgången berodde på minskningen av volymen av kondensel producerad med stenkol. Huvudorsaken till att produktionen av kondensel gått ned var den kraftiga ökningen av nettoimporten av el, som berodde på den förbättrade vattensituationen i Norden. De koldioxidutsläpp som uppkommer vid förbränning av stenkol sjönk samtidigt till under hälften. Utsläppen uppgick i fjol till omkring 7,6 miljoner ton, medan de ett år tidigare uppgick till 16,2 miljoner ton.

Konsumtion av stenkol, 12 månaders glidande summa, milj. ton

Konsumtion av stenkol, 1000 t

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
januari 610 490 580 820 890 380
februari 450 600 440 750 720 430
mars 390 640 420 730 660 570
april 250 430 320 660 550 280
maj 290 340 190 570 490 230
juni 100 260 130 380 460 90
juli 80 190 210 380 410 50
augusti 220 210 270 490 480  90
september 270 230 450 650 430  90
oktober 380 330 760 700 530 200
november 400 420 770 700 630  300
december 470 570 800 800 480  450
 
hela året 3910 4710 5360 7640 6720 3170

Källa: År 2005 Statistikcentralen, åren 1998-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, energia.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 25.1.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. december 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2005/12/kivih_2005_12_2006-01-25_tie_001_sv.html