Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 4.5.2006

Konsumtionen av stenkol ökade under årets första kvartal

I januari-mars 2006 användes omkring 1,8 miljoner ton (46 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Konsumtionen ökade med 31 procent jämfört med motsvarande period året innan och var under periodens alla månader högre än året innan. Ökningen berodde på kallare väder än året förut, vilket ökade behovet av el och fjärrvärme. Användningen av stenkol ökade relativt sett mest inom produktionen av kondensel.

I samband med uppgifterna om konsumtionen av stenkol samlas in och publiceras från och med början av detta år också uppgifter om lagervolymen av stenkol. I den här publikationen innehåller lagervolymen uppgifter endast från företag som tillhör urvalet. Siffrorna har inte upphöjts så att de skulle representera också övriga kolanvändares lager.

Konsumtion av stenkol, 12 månaders glidande summa, milj. ton

Konsumtion av stenkol, 1000 t

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
januari 490 580 820 890 380 550
februari 600 440 750 720 430 600
mars 640 420 730 660 570 670
april 430 320 660 550 280  
maj 340 190 570 490 230  
juni 260 130 380 460 90  
juli 190 210 380 410 50  
augusti 210 270 490 480  90  
september 230 450 650 430  90  
oktober 330 760 700 530 200  
november 420 770 700 630  300  
december 570 800 800 480  450  
 
1. kvartal 1730 1440 2300 2270 1380 1810
 
hela året 4710 5360 7640 6720 3170  

Stenkolslager i slutet av månaden, milj. ton

  2006
januari 5,0
februari 4,6
mars 4,1

Källa: Från och med år 2005 Statistikcentralen, åren 1998-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, energia.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 4.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. mars 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2006/03/kivih_2006_03_2006-05-04_tie_001_sv.html