Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 23.8.2006

Konsumtionen av stenkol ökade med mer än 50 procent under januari-juni

Under årets första kvartal användes omkring 3,1 miljnoner ton (77 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Konsumtionen ökade med 54 procent jämfört med motsvarande period året innan och var under periodens alla månader högre än året innan. Ökningen var större under årets andra kvartal än under det första, både relativt och absolut sett. Ökningen berodde främst på att en stor del av det ökade elbehovet tillgodoseddes med kondenskraft.

I uppgifterna om stenkolslagren ingår nu också en uppskattning av storleken på de lager som inte finns med i enkäten.

Konsumtion av stenkol, 12 månaders glidande summa, milj. ton

Konsumtion av stenkol, 1000 t

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
januari 490 580 820 890 380 550
februari 600 440 750 720 430 600
mars 640 420 730 660 570 670
april 430 320 660 550 280 420
maj 340 190 570 490 230  370
juni 260 130 380 460 90  450
juli 190 210 380 410 50  
augusti 210 270 490 480  90  
september 230 450 650 430  90  
oktober 330 760 700 530 200  
november 420 770 700 630  300  
december 570 800 800 480  450  
 
1. och 2. kvartalet totalt 2770 2090 3920 3770 1980 3050
 
hela året 4710 5360 7640 6720 3170  

Stenkolslager i slutet av månaden, milj. ton

  2006
januari 5,0
februari 4,6
mars 4,1
april 3,9
maj 3,9
juni 3,7

Källa: Från och med år 2005 Statistikcentralen, åren 1998-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, energia.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. juni 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2006/06/kivih_2006_06_2006-08-23_tie_001_sv.html