Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Publicerad: 20.10.2006

Stenkolsförbrukningen mer än fördubblats under januari-september

Till och med slutet av september användes omkring 4,8 miljoner ton (120 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Förbrukningen ökade med 120 procent jämfört året innan. Den stora förbrukningen berodde på att produktionen av vattenkraft och nettoimporten av elektricitet var under de tre första kvartalen av året på en tydligt lägre nivå än i fjol. Under samma period ökade elförbrukningen och tillväxten inom produktionen vid kondensanläggningar var betydligt.

Stenkolsförbrukningen ökade speciellt kraftigt under årets tredje kvartal, eftersom förbrukningen under fjolårets tredje kvartal var mycket liten. Förbrukningen under årets tredje kvartal, dvs. 1,8 mn ton, var större än förbrukningen under tredje kvartal någonsin tidigare på 2000-talet. Stenkolsförbruk-ningen för de tre förstä kvartalen av året var dock 11 procent lägre än under rekordåret 2003.

Stenkolsförbrukning, glidande summa för 12 månader, mn ton

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
januari 610 490 580 820 890 380 550
februari 450 600 440 750 720 430 600
mars 390 640 420 730 660 570 670
april 250 430 320 660 550 280 420
maj 290 340 190 570 490 230  370
juni 100 260 130 380 460 90  450
juli 80 190 210 380 410 50 500
augusti 220 210 270 490 480  90 580
september 270 230 450 650 430  90 680
oktober 380 330 760 700 530 200  
november 400 420 770 700 630  300  
december 470 570 800 800 480  450  
 
tre första kvartal totalt 2660 3390 3020 5430 5080 2220 4810
 
hela året 3910 4710 5360 7640 6720 3170  

Stenkolslagret i slutet av månaden, mn ton

  2006
januari 5,0
februari 4,6
mars 4,1
april 3,9
maj 3,9
juni 3,7
juli 3,4
augusti 3,2
september 3,3

Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1998-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, energia.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2006/09/kivih_2006_09_2006-10-20_tie_001_sv.html