Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 26.4.2007

Stenkolsförbrukningen under januari-mars nära genomsnittet för 2000-talet

Under det första kvartalet år 2007 användes omkring 1,75 miljoner ton (44 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Förbrukningen minskade något jämfört med året innan och var ganska exakt på samma nivå som genomsnittet för 2000-talet, dvs. 1,77 miljoner ton. Den separata elproduktionen vid kondensanläggningar ökade något jämfört med året innan, men samproduktionen av el minskade. Priserna på el och utsläppsrätter var i början av året på en sådan nivå att det lönade sig att producera stenkolskondensel.

Stenkolsförbrukning, glidande summa för 12 månader, mn ton

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
januari 610 490 580 820 890 380 550 560
februari 450 600 440 750 720 430 590 680
mars 390 640 420 730 660 570 660 510
april 250 430 320 660 550 280 420  
maj 290 340 190 570 490 230 370  
juni 100 260 130 380 460 90 450  
juli 80 190 210 380 410 50 500  
augusti 220 210 270 490 480 90 580  
september 270 230 450 650 430 90 680  
oktober 380 330 760 700 530 210 660  
november 400 420 770 700 630 300 660  
december 470 570 800 800 480 460 450  
 
1. kvartal 1450 1729 1442 2305 2271 1388 1807 1750
 
hela året 3910 4710 5360 7640 6720 3200 6570  

Stenkolslagret i slutet av månaden, mn ton

  2006 2007
januari 5,0 4,4
februari 4,6 4,1
mars 4,1 4,2
april 3,9  
maj 3,8  
juni 3,7  
juli 3,4  
augusti 3,2  
september 3,3  
oktober 3,5  
november 3,8  
december 4,4  

Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 26.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. mars 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2007/03/kivih_2007_03_2007-04-26_tie_001_sv.html