Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 25.1.2008

Stenkolsförbrukningen minskade med 14 procent i fjol

Korrigerad 25.1.2008 kl. 9.40. I tabellen Stenkolslagret i slutet av månaden har siffran för december ändrats.

År 2007 användes omkring 5,6 miljoner ton (140 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Förbrukningen minskade med 14 procent från året innan men var 3 procent över medeltalet för 2000-talet. Användningen av stenkol minskade både inom särproduktionen av el samt inom samproduktionen av el och värme. Den minskade förbrukningen har berott på större produktion av vattenkraft i Norden och på det något varmare vädret jämfört med året innan. Det låga priset på utsläppsrätter förbättrade stenkolets konkurrenskraft inom el- och värmeproduktionen jämfört med produktionsformer med lägre utsläpp, men försvagade dess konkurrenskraft jämfört med torv. Inom särproduktionen av el försvagade stenkolets konkurrenskraft jämfört med torv också därför att i början av maj trädde ett inmatningstariffsystem för torv i kraft.

Stenkolsförbrukning, glidande summa för 12 månader, mn ton

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
januari 610 490 580 820 890 380 550 560
februari 450 600 440 750 720 430 590 680
mars 390 640 420 730 660 570 660 510
april 250 430 320 660 550 280 420 340
maj 290 340 190 570 490 230 370 240
juni 100 260 130 380 460 90 450 300
juli 80 190 210 380 410 50 500 110
augusti 220 210 270 490 480 100 580 300
september 270 230 450 650 430 90 680 500
oktober 380 330 760 700 530 210 660 640
november 400 420 770 700 630 300 660  750
december 470 570 800 800 480 460 450  720
 
hela året 3910 4710 5360 7640 6720 3200 6570 5640

Stenkolslagret i slutet av månaden, mn ton

  2006 2007
januari 5,0 4,4
februari 4,7 4,1
mars 4,1 4,2
april 3,9 4,4
maj 3,9  4,8
juni 3,7  4,8
juli 3,5 4,9
augusti 3,2  5,0
september 3,3  4,7
oktober 3,5 4,5
november 3,8  4,1
december 4,4  3,71)

1) Korrigerad (tidigare 3,9).

Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 25.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. december 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2007/12/kivih_2007_12_2008-01-25_tie_001_sv.html