Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 25.4.2008

Konsumtionen av stenkol minskade med 39 procent under årets första kvartal

Under januari-mars år 2008 användes omkring 1,1 miljoner ton (26 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Konsumtionen minskade med 39 procent jämfört med motsvarande period året innan och låg nästan lika mycket, dvs. 37 procent, under medeltalet för 2000-talet. Användningen av stenkol minskade både inom särproduktionen av el och inom samproduktionen av el och värme. Till minskningen av förbrukningen bidrog den rikliga produktionen av vattenkraft i Norden och varmare väder än året innan. EU:s andra utsläppshandelsperiod inleddes i början av året.

Stenkolsförbrukning, glidande summa för 12 månader, mn ton

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
januari 490 580 820 890 380 550 560 410
februari 600 440 750 720 430 590 680 330
mars 640 420 730 660 570 660 510 330
april 430 320 660 550 280 420 340  
maj 340 190 570 490 230 370 240  
juni 260 130 380 460 90 450 300  
juli 190 210 380 410 50 500 110  
augusti 210 270 490 480 90 580 300  
september 230 450 650 430 90 680 500  
oktober 330 760 700 530 210 660 640  
november 420 770 700 630 300 660 750  
december 570 800 800 480 460 450 720  
 
1:a kvartalet 1730 1440 2300 2270 1390 1810 1750 1060
 
hela året 4710 5360 7640 6720 3200 6590 5640  

Stenkolslagret i slutet av månaden, mn ton

  2006 2007 2008
januari 5,0 4,4 3,6
februari 4,7 4,1 3,6
mars 4,1 4,2 3,7
april 3,9 4,4  
maj 3,9 4,8  
juni 3,7 4,8  
juli 3,5 4,9  
augusti 3,2 5,0  
september 3,3 4,7  
oktober 3,5 4,5  
november 3,8 4,1  
december 4,4 3,7  

Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 25.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. mars 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2008/03/kivih_2008_03_2008-04-25_tie_001_sv.html