Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 24.10.2008

Stenkolsförbrukningen minskade med 36 procent under januari-september

Under januari-september 2008 användes omkring 2,3 miljoner ton (56 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Konsumtionen minskade med 36 procent jämfört med motsvarande period året innan och låg 40 procent under medeltalet för 2000-talet. Användningen av stenkol minskade både inom särproduktionen av el och inom samproduktionen av el och värme. Den minskade konsumtionen berodde på den goda vattensituationen i Norden och på den kraftiga produktionen av vattenkraft samt på inledandet av den andra perioden för EU:s utsläppshandel i början av året. Behovet av uppvärmningsenergi minskade på grund av det varma vädret under januari-februari.

Vattenreserverna i Norden började minska under augusti-september och detta märkets under det sista kvartalet som en ökning av stenkolsförbrukningen. På den nordiska elmarknaden ökade samtidigt exporten av el från Finland och blev större än importen. Under det tredje kvartalet var dock användningen av stenkol 28 procent mindre jämfört med motsvarande period året innan.

Stenkolsförbrukning, glidande summa för 12 månader, mn ton

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
januari 490 580 820 890 380 550 560 410
februari 600 440 750 720 430 590 680 330
mars 640 420 730 660 570 660 510 330
april 430 320 660 550 280 420 340 230
maj 340 190 570 490 230 370 240 150
juni 260 130 380 460 90 450 300 170
juli 190 210 380 410 50 500 110 90
augusti 210 270 490 480 90 580 300 200
september 230 450 650 430 90 680 500 370
oktober 330 760 700 530 210 660 640  
november 420 770 700 630 300 660 750  
december 570 800 800 480 460 450 720  
   
1:a-3:e kvartalet sammanlagt 3390 3020 5430 5080 2230 4810 3530 2270
   
hela året 4710 5360 7640 6720 3200 6590 5640  

Stenkolslagret i slutet av månaden, mn ton

  2006 2007 2008
januari 5,0 4,4 3,6
februari 4,6 4,1 3,6
mars 4,1 4,2 3,7
april 3,9 4,4 3,7
maj 3,8 4,8 3,9
juni 3,7 4,8 4,0
juli 3,4 4,9 4,1
augusti 3,2 5,0 4,3
september 3,3 4,7  4,1
oktober 3,5 4,5  
november 3,8 4,1  
december 4,4 3,7  

Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol

Förfrågningar: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, Leena Timonen (09) 1734 2518, energia@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 24.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2008/09/kivih_2008_09_2008-10-24_tie_001_sv.html