Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 28.4.2009

Konsumtionen av stenkol ökade med 60 procent under årets första kvartal

Under januari–mars år 2009 användes omkring 1,7 miljoner ton (42 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Konsumtionen ökade med 60 procent jämfört med motsvarande period året innan och låg på samma nivå som medeltalet för 2000-talet. Användningen av stenkol ökade särskilt inom den separata elproduktionen. Ökningen berodde på kallare väder i början av året än året förut, vilket ökade efterfrågan på el och fjärrvärme. Lägre priser på utsläppsrätter gjorde att kondensel producerad med stenkol var lönsammare än året innan. Produktionen av vattenkraft minskade med 7 procent under det första kvartalet jämfört med året innan.

Stenkolsförbrukning, mn ton

Stenkolsförbrukning, mn ton

Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. mars 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2009/03/kivih_2009_03_2009-04-28_tie_001_sv.html