Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Stenkolsförbrukning 2009, juni

2009
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor