Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 27.8.2009

Stenkolsförbrukningen ökade med 48 procent under januari–juni

Under första halvåret av år 2009 användes omkring 2,4 miljoner ton (60 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Förbrukningen ökade med 48 procent från motsvarande period året innan. Trots den stora ökningen var förbrukningen i början av året 10 procent under genomsnittet för 2000-talet. Under årets andra kvartal var förbrukningen 0,7 miljoner ton (17 000 TJ). Ökningen var 24 procent jämfört med andra kvartalet året innan.

Förbrukningen av stenkol ökade särskilt inom den separata elproduktionen. Ökningen berodde på kallare väder i början av året än året förut, vilket ökade efterfrågan på el och fjärrvärme. Priserna på utsläppsrätter låg under hela början av året klart under föregående års nivå. Till följd av minskningen av vattenreserverna i Norden sjönk produktionen av vattenkraft med 16 procent från året innan.

Stenkolsförbrukning, mn ton

Stenkolsförbrukning, mn ton

Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. juni 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2009/06/kivih_2009_06_2009-08-27_tie_001_sv.html