Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Publicerad: 23.10.2009

Stenkolsförbrukningen ökade med 32 procent under januari–september

Under de tre första kvartalen år 2009 användes omkring 3,1 miljoner ton (78 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Förbrukningen ökade med 32 procent från motsvarande period året innan. Trots den stora ökningen var förbrukningen i början av året 14 procent under genomsnittet för 2000-talet. Under årets tredje kvartal var förbrukningen 0,7 miljoner ton (17 000 TJ). Detta var 6 procent mindre än under det tredje kvartalet år 2008. Under de senaste 12 månaderna var ökningen 4 procent.

Under januari–september minskade elförbrukningen med 9 procent från året innan. Under samma period var produktionen av vattenkraft 23 procent mindre än året innan, medan den år 2008 var på en rekordhög nivå. I år låg produktionen av vattenkraft åter på den genomsnittliga nivån under 2000-talet. Den minskade tillgången på vattenkraft ersattes med kolkondens och användningen av stenkol ökade isynnerhet inom den separata elproduktionen. Också priserna på utsläppsrätter och stenkol, som gått nedåt, gjorde att stenkolens konkurrenskraft förbättrades inom el- och värmeproduktionen jämfört med produktionsformer med mindre utsläpp.

Stenkolsförbrukning, mn ton

Stenkolsförbrukning, mn ton

Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2009/09/kivih_2009_09_2009-10-23_tie_001_sv.html