Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Stenkolsförbrukning 2009, december

2009
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor