Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 27.1.2010

Förbrukningen av stenkol ökade med 18 procent år 2009

År 2009 användes 4,7 miljoner ton (116 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen, vilket var en ökning med 18 procent från året innan. Trots ökningen låg förbrukningen på en nivå som var 12 procent lägre än under 2000-talet i genomsnitt. Under årets sista kvartal uppgick förbrukningen till 1,5 miljoner ton, vilket var 3 procent mindre än året innan. Användningen av stenkol ökade särskilt inom den separata elproduktionen. Till den ökade förbrukningen bidrog nedgången i produktionen av vattenkraft från den rekordhöga nivån året innan.

Recessionen år 2009 minskade elförbrukningen inom industrin med 16 procent. Totalt minskade elförbrukningen med 7 procent. Samtidigt sjönk produktionen av vattenkraft med 26 procent. Den minskade tillgången på vattenkraft ersattes delvis med kolkondens. Priserna på både stenkol och utsläppsrätter låg fortsättningsvis på en klart lägre nivå än året innan. Behovet av uppvärmning ökade på grund av att årets början och årets slut var kallare än föregående år.

Stenkolsförbrukning, mn ton

Stenkolsförbrukning, mn ton

Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.01.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. december 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2009/12/kivih_2009_12_2010-01-27_tie_001_sv.html