Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2019, september

Stenkolsförbrukning 2010, mars

2010
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor