Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Publicerad: 26.8.2010

Konsumtionen av stenkol ökade med 34 procent under årets första halvår

Under januari–juni år 2010 användes 3,3 miljoner ton (83 000 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen, vilket var en ökning med 34 procent från året innan. Användningen av stenkol ökade särskilt inom den separata elproduktionen. Förbrukningen ökade på grund av den kalla vintern och den minskade produktionen av vattenkraft.

Stenkolsförbrukning, mn ton

Stenkolsförbrukning, mn ton

Konsumtionen av stenkol under årets första halvår var en fjärdedel större än under 2000-talet i genomsnitt. Den kalla vintern och ökningen av industriproduktionen ökade elförbrukningen. I början av året visade elförbrukningen en tillväxt på 8 procent. Samtidigt var vattensituationen i Norden sämre än året innan. I Finland minskade produktionen av vattenkraft med 8 procent från året innan.


Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.08.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. juni 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2010/06/kivih_2010_06_2010-08-26_tie_001_sv.html