Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning

Period 2009 2010* Årförändrings-%
Mängd (1000 t) Mängd (1000 t)
january 608 824 35,6
february 613 753 22,9
march 498 651 30,9
april 299 460 53,6
may 218 293 34,6
june 183 188 2,9
july 165 175 6,2
august 235 167 -29,0
september 287 325 13,1
october 356 450 26,4
november 466 612 31,3
december 650 819 26,0
1.kvartal 1718 2228 29,7
2.kvartal 701 942 34,4
3.kvartal 687 667 -2,9
4.kvartal 1472 1881 27,8
january-march cum. 1718 2228 29,7
january-June cum. 2419 3170 31,1
january-Sebtember cum. 3106 3837 23,5
january-December cum. 4578 5719 24,9
1) *Preliminär, De månatliga siffrorna för förbrukningen år 2010 har korrigerats på grund av reviderade uppgifter.

Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. december 2010, Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2010/12/kivih_2010_12_2011-01-27_tau_001_sv.html