Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Publicerad: 27.1.2011

Förbrukningen av stenkol ökade med 25 procent år 2010

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter användes ungefär 5,7 miljoner ton (ung. 39,8 TWh) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen under år 2010. Förbrukningen av stenkol ökade i ton med 25 procent från året innan. Under fjärde kvartalet var förbrukningen 1,9 miljoner ton (12,9 TWh), vilket var 27,8 procent mer än under motsvarande period år 2009. Användningen av stenkol ökade särskilt inom den separata elproduktionen.

Stenkolsförbrukning, mn t

Stenkolsförbrukning, mn t
Uppgifterna för år 2010 är preliminära.

Förbrukningen av stenkol var år 2010 tio procent större än under 2000-talet i genomsnitt. I december 2010 var stenkolslagren 24 procent mindre än året innan. Förbrukningen av el ökade med 7,6 procent år 2010. Inom den separata elproduktionen användes över 60 procent mer stenkol än året innan. För-brukningen ökade på grund av den kalla vintern och den minskade produktionen av vattenkraft. Samti-digt var vattensituationen i Norden sämre än året innan. El producerades också mer än tidigare för den nordiska marknaden. De månatliga siffrorna för förbrukningen år 2010 har korrigerats på grund av reviderade uppgifter.


Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. december 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2010/12/kivih_2010_12_2011-01-27_tie_001_sv.html