Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, december

Publicerad: 26.8.2011

Stenkolsförbrukningen minskade med 6 procent under januari–juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 6 procent under januari–juni jämfört med motsvarande period året innan. Totalt 3,0 miljoner ton (74 062 TJ) stenkol användes som bränsle för el- och värmeproduktionen. Användningen av stenkol minskade inom den separata elproduktionen, där den gick ned med 6 procent jämfört med året innan.

Stenkolsförbrukning, mn t

Stenkolsförbrukning, mn t
Uppgifterna för åren 2010 och 2011 är preliminära.

Under januari–juni var förbrukningen av stenkol 16 procent mindre än under 2000-talet i genomsnitt. I juni 2011 var stenkolslagren 8 procent mindre än året innan.


Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. juni 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2011/06/kivih_2011_06_2011-08-26_tie_001_sv.html