Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, juni

Stenkolsförbrukning 2011, september

2011
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer