Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, juni

Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning

Period 2010* 2011* Årsförändrings-%
Mängd (1000 t) Mängd (1000 t)
januari 824 782 -5
februari 753 720 -4
mars 651 669 3
april 460 288 -37
maj 293 350 19
juni 188 184 -2
juli 175 60 -66
augusti 167 112 -33
september 325 144 -56
oktober 450 . .
november 612 . .
december 819 . .
1.kvartal 2 228 2 171 -3
2.kvartal 942 822 -13
3.kvartal 667 316 -53
4.kvartal 1 881 . .
januari-mars kumulativ. 2 228 2 171 -3
januari-juni kumulativ. 3 170 2 994 -6
januari-sebtember kumulativ. 3 837 3 309 -14
januari-december kumulativ. 5 719 . .
1) *Preliminär

Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2011, Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2011/09/kivih_2011_09_2011-10-27_tau_001_sv.html