Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning

Period 2010 2011* Årsförändrings-%
Mängd (1000 t) Mängd (1000 t)
januari 832 782 -6
februari 759 720 -5
mars 657 669 2
april 464 288 -38
maj 296 350 18
juni 190 184 -3
juli 177 60 -66
augusti 168 112 -34
september 328 145 -56
oktober 454 236 -48
november 618 313 -49
december 826 325 -61
1.kvartal 2 248 2 171 -3
2.kvartal 950 822 -14
3.kvartal 673 317 -53
4.kvartal 1 899 874 -54
januari-mars kumulativ 2 248 2 171 -3
januari-juni kumulativ 3 199 2 994 -6
januari-sebtember kumulativ 3 872 3 310 -15
januari-december kumulativ 5 770 4 184 -28
1) *Preliminär

Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. december 2011, Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2011/12/kivih_2011_12_2012-01-27_tau_001_sv.html