Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 27.4.2012

Stenkolsförbrukningen minskade med 41 procent under januari–mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 41 procent under januari–mars i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 1,3 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det ungefär 30 petajoule. Användningen av stenkol minskade inom den separata elproduktionen, där den gick ned med 80 procent jämfört med år 2011.

Stenkolsförbrukning, mn t

Stenkolsförbrukning, mn t
Uppgifterna för åren 2011 och 2012 är preliminära.

Under januari–mars i år var stenkolsförbrukningen 31 procent mindre än under 2000-talet i genomsnitt. Stenkolslagren var i slutet av mars 2012 ungefär 4,5 miljoner ton, dvs. 81 procent större än året innan. Separat produktion av kondenskraft sjönk med 62 procent under början av året. Den i genomsnitt bättre vattensituationen i Norge, Sverige och Finland under början av året har möjliggjort en billigare elproduktion med vattenkraft för den nordiska marknaden.


Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. mars 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2012/03/kivih_2012_03_2012-04-27_tie_001_sv.html