Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Stenkolsförbrukning 2012, juni

2012
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor