Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, december

Publicerad: 27.8.2012

Stenkolsförbrukningen minskade med 39 procent under januari–juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 39 procent under januari–juni i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 1,8 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det ungefär 43 petajoule. Användningen av stenkol minskade inom den separata elproduktionen, där den gick ned med 84 procent jämfört med år 2011.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t
Uppgifterna för åren 2011 och 2012 är preliminära.

Under januari–juni i år var stenkolsförbrukningen 36 procent mindre än under 2000-talet i genomsnitt. Stenkolslagren var i slutet av mars 2012 ungefär 4,1 miljoner ton, dvs. 16 procent större än året innan. Separat produktion av kondenskraft sjönk med 64 procent under början av året. Den i genomsnitt bättre vattensituationen i Norge, Sverige och Finland under början av året har möjliggjort en billigare elproduktion med vattenkraft för den nordiska marknaden.


Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. juni 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2012/06/kivih_2012_06_2012-08-27_tie_001_sv.html