Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2019, juni

Stenkolsförbrukning 2012, september

2012
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor