Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, december

Publicerad: 28.1.2013

Förbrukningen av stenkol minskade med 14 procent år 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 14 procent under januari-december 2012 jämfört med året innan. Totalt användes omkring 3,6 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det ungefär 86 petajoule. Användningen av stenkol minskade inom den separata elproduktionen, där den gick ned med 57 procent jämfört med år 2011.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t
Uppgifterna för år 2012 är preliminära.

Under januari–december 2012 var stenkolsförbrukningen 37 procent mindre än i genomsnitt under motsvarande period under 2000-talet. Stenkolslagren var i slutet av december 2012 något under 4 miljoner ton, dvs. 14 procent mindre än året innan. Separat produktion av kondenskraft sjönk med 42 procent år 2012. Den svaga ökningen av elförbrukningen inom industrin, kölden i slutet av året, de minskade vattenreserverna i Norden och de låga priserna på utsläppsrätter samt delvis tillgången på torv är orsakerna till att stenkolsförbrukningen ökade under det andra halvåret. På grund av reviderade årsuppgifter har uppgifterna om stenkolsförbrukningen justerats fram till år 2000.


Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. december 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2012/12/kivih_2012_12_2013-01-28_tie_001_sv.html