Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2013

Stenkolsförbrukningen ökade med 31 procent under januari–mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen med 31 procent under januari–mars i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 1,8 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det ungefär 45 petajoule. Användningen av stenkol ökade inom den separata elproduktionen, där den gick upp med 174 procent jämfört med år 2012.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t
Uppgifterna för åren 2012 och 2013 är preliminära.

Under januari–mars i år var stenkolsförbrukningen 4 procent större än i genomsnitt under motsvarande period under 2000-talet. Stenkolslagren var i slutet av mars 2013 ungefär 2,8 miljoner ton, dvs. 28 procent mindre än året innan. Separat produktion av kondenskraft steg med 48 procent under början av året. Nettoimporten av el från Norden minskade med 34 procent och importen från Ryssland med över 10 procent under årets första kvartal jämfört med året innan. Efter årsskiftet har vattensituationen i Norge och Sverige blivit sämre än i genomsnitt, vilket har lett till en förmånlig produktion av vattenkraft för den nordiska elmarknaden.


Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. mars 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2013/03/kivih_2013_03_2013-04-29_tie_001_sv.html