Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.8.2013

Stenkolsförbrukningen ökade med 37 procent under januari–juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen med 37 procent under januari–juni i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 2,7 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det ungefär 67 petajoule. Användningen av stenkol ökade inom den separata elproduktionen, där den uppgick till 708 tusen ton, dvs. fyra gånger mer än år 2012.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t
Uppgifterna för åren 2012 och 2013 är preliminära.

Under januari–juni i år var stenkolsförbrukningen 1,5 procent större än i genomsnitt under motsvarande period under 2000-talet. Stenkolslagren var i slutet av juni 2013 ungefär 3 miljoner ton, dvs. 28 procent mindre än året innan. Separat produktion av kondenskraft steg med 81 procent under början av året. Enligt Finsk Energiindustri nettoimporten av el minskade med 19 procent under första halvåret. Nettoimporten av el från Norden minskade med 36 procent, medan importen från Ryssland ökade med 5 procent under årets första halvår jämfört med året innan.


Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. juni 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2013/06/kivih_2013_06_2013-08-26_tie_001_sv.html