Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning

Period 2012* 2013* Årsförändrings-%
Mängd (1000 t) Mängd (1000 t)
januari 470 590 26
februari 539 546 1
mars 387 688 78
april 286 492 72
maj 193 215 11
juni 95 162 71
juli 63 181 187
augusti 93 247 166
september 208 320 54
oktober 315 . .
november 321 . .
december 583 . .
ÅR TOTALT 3 554 . .
1.kvartal 1 396 1 823 31
2.kvartal 574 869 51
3.kvartal 364 748 105
4.kvartal 1 219 . .
januari-mars cum. 1 396 1 823 31
januari-juni cum. 1 971 2 692 37
januari-sebtember cum. 2 335 3 441 47
januari-december cum. 3 554 . .
1) *preliminär

Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2013, Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2013/09/kivih_2013_09_2013-10-28_tau_001_sv.html