Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 29.4.2014

Förbrukningen av stenkol minskade med nästan en tredjedel under januari–mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 29 procent under januari–mars i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 1,2 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det ungefär 31 petajoule. Användningen av stenkol minskade inom den separata elproduktionen, där den gick ned med omkring 66 procent jämfört med året innan.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t
Uppgifterna för åren 2013 och 2014 är preliminära.

Under januari–mars i år var stenkolsförbrukningen en tredjedel mindre än i genomsnitt under motsvarande period under 2000-talet. Stenkolslagren var i slutet av mars 2014 ungefär 2,6 miljoner ton, dvs. 9 procent mindre än året innan.


Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. mars 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2014/03/kivih_2014_03_2014-04-29_tie_001_sv.html