Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Publicerad: 28.8.2014

Stenkolsförbrukningen minskade med 30 procent under januari–juni

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 30 procent under januari–juni i år jämfört med motsvarande period året innan. Omkring 2 miljoner ton stenkol användes som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det ungefär 50 petajoule. Under januari–juni i år var stenkolsförbrukningen 24 procent mindre än i genomsnitt under motsvarande period under 2000-talet.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t
Uppgifterna för åren 2013 och 2014 är preliminära.

Användningen av stenkol minskade inom den separata elproduktionen med omkring 60 procent under första halvåret jämfört med motsvarande period året innan. Den varmare början av året än vanligt och den förbättrade vattensituationen i Norden inverkade på den separata produktionen av kondenskraft, som enligt Finsk Energiindustri rf:s uppgifter minskade med 43 procent. Också ett kolkondeskraftverk togs ur driftsberedskap under början av året.

Stenkolslagren var i slutet av juni 2014 ungefär 3,3 miljoner ton, dvs. 11 procent större än året innan.


Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. juni 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2014/06/kivih_2014_06_2014-08-28_tie_001_sv.html