Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning

Period 2013* 2014* Årsförändrings-%
Mängd (1000 t) Mängd (1000 t)
Januari 604 592 -2
Februari 579 372 -36
Mars 706 338 -52
April 533 262 -51
Maj 224 250 12
Juni 202 167 -17
Juli 222 255 15
Augusti 244 260 7
September 314 297 -5
Oktober 445 . .
November 413 . .
December 383 . .
ÅR TOTALT 4 867 . .
1.kvartal 1 889 1 302 -31
2.kvartal 958 679 -29
3.kvartal 779 811 4
4.kvartal 1 241 . .
Januari-mars cum. 1 889 1 302 -31
Januari-juni cum. 2 847 1 982 -30
Januari-sebtember cum. 3 627 2 793 -23
Januari-december cum. 4 867 . .
1) *preliminär

Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2014, Tabellbilaga 1. Stenkolsförbrukning . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2014/09/kivih_2014_09_2014-10-28_tau_001_sv.html