Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Publicerad: 25.8.2016

Stenkolsförbrukningen ökade under januari–juni, i långt perspektiv har förbrukningen minskat

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen med 10 procent under första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 1,7 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det 41 petajoule. Sett ur ett längre perspektiv har stenkolsförbrukningen dock klart minskat. Jämfört med medeltalet för januari–juni på 2000-talet var stenkolsförbrukningen under första halvåret 2016 en tredjedel lägre.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t
Uppgifterna för åren 2015 och 2016 är preliminära.

Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. juni 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2016/06/kivih_2016_06_2016-08-25_tie_001_sv.html