Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Stenkolsförbrukning 2018, juni

2018
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik