Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2020, december

Stenkolsförbrukning 2019, september

2019
september
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik