Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kivihiilen kulutus 2021, joulukuu

Julkaistu: 29.4.2020

Kivihiilen kulutus väheni 36 prosenttia tammi–maaliskuussa

Korjattu 30.4.2020 . Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus väheni tämän vuoden tammi-maaliskuussa 36 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineena 0,64 miljoona tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 16 petajoulea. Tammi-maaliskuussa kivihiiltä kului 58 prosenttia vähemmän kuin tällä vuosituhannella keskimäärin.

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Viiden viimeisen vuoden keskiarvoon verrattuna kivihiiltä kulutettiin 42 prosenttia vähemmän vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuodentakaiseen verrattuna kivihiilen kulutus väheni eniten tammikuussa, 51 prosenttia. Kivihiilen kulutuksen vähenemiseen on vaikuttanut edellistä vuotta leudompi alkuvuosi, tuulivoiman tuotannon kasvu ja runsas vesitilanne Pohjoismaissa. Kivihiilen kulutus on vähentynyt sähköä ja lämpöä päätoimisesti tuottavissa laitoksissa ja vuonna 2019 kivihiilen käytöstä on luovuttu myös kokonaan joidenkin laitosten kattiloissa. Koronavirusepidemian ei uskota vaikuttaneen kivihiilen kulutukseen tällä jaksolla.

Kivihiilen kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Tilastovuosien välistä eroa selittävät säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä Pohjoismaiden vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään. Peräkkäisten vuosien kivihiilen kulutuksen muutoksesta ei siten pysty päättelemään pidemmän ajanjakson kulutuksen kehitystä.

Kivihiilivarastot olivat maaliskuun 2020 lopussa 1,5 miljoonaa tonnia, mikä vastasi 17 prosentin laskua joulukuun varastojen suhteen. Vuoden takaiseen verrattuna varastot olivat 3 prosenttia pienemmät.


Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aira Hast 029 551 3394, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (234,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 29.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kivihiilen kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2561. maaliskuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kivih/2020/03/kivih_2020_03_2020-04-29_tie_001_fi.html