Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 29.4.2020

Stenkolsförbrukningen minskade med 36 procent under januari–mars

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen med 36 procent under januari–mars i år jämfört med motsvarande period året innan. Totalt användes 0,64 miljoner ton stenkol som bränsle för produktion av el och värme, till sitt energiinnehåll motsvarade det 16 petajoule. Under januari–mars var stenkolsförbrukningen 58 procent lägre än under detta årtusende i genomsnitt.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aira Hast 029 551 3394, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. mars 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2020/03/kivih_2020_03_2020-04-29_tie_001_sv.html