Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 9.2.2021

Stenkolsförbrukningen minskade med 35 procent år 2020

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade stenkolsförbrukningen i fjol med 35 procent från året innan. Totalt användes 1,56 miljoner ton stenkol som bränsle för produktion av el och värme, till sitt energiinnehåll motsvarade det 40 petajoule. År 2020 var stenkolsförbrukningen 64 procent lägre än under detta årtusende i genomsnitt.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aira Hast 029 551 3394, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (201,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. december 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2020/12/kivih_2020_12_2021-02-09_tie_001_sv.html