Julkaistu: 24.2.2006

Peruskouluja 144 edellisvuotista vähemmän

Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan oli vuoden 2005 lopussa toiminnassa 903 koulutuksen järjestäjää ja 4 838 oppilaitosta, joissa opiskeli 1,9 miljoonaa opiskelijaa. Koulutuksen järjestäjien lukumäärä oli 15 ja oppilaitosten lukumäärä 166 vähemmän kuin vuonna 2004. Koulutuksen järjestäjistä 55 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköitä, 36 prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakunnassa.

Vuonna 2005 oli toiminnassa 3 347 peruskoulua, joissa oli 561 900 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 195 ja niissä 9 800 oppilasta. Perus- ja lukioasteen kouluja oli 37 ja niissä oppilaita 23 800. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 144. Näistä oli alle 20 oppilaan oppilaitoksia 45, 20-49 oppilaan oppilaitoksia 61 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 38. Eniten lakkautuksia oli Lapin maakunnassa.

Varsinaisista peruskouluista pääosa, 80 prosenttia, oli ala-asteen kouluja (oppilaita vuosiluokilla 1-6). Yläasteen peruskouluja (oppilaita vuosiluokilla 7-9) oli 14 prosenttia. Kaikki vuosiluokat käsittäviä peruskouluja oli kuusi prosenttia.

Peruskouluista lähes kolmannes oli alle 50 oppilaan kouluja. Yli 500 oppilaan kouluja oli neljä prosenttia.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2005

Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä
vuodesta
Opiskelijoita
11 Peruskoulut 3 347 -129 561 900
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 195 -12 9 800
15 Lukiot 428 -8 123 800
19 Perus- ja lukioasteen koulut 37 0 23 800
21 Ammatilliset oppilaitokset 182 -5 140 700
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 13 0 4 300
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 40 -2 23 300
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 38 -2 38 700
28 Palo-, poliisi- ja vartiontialan oppilaitokset 2 -2 1 400
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset   18 0 ..
41 Ammattikorkeakoulut 31 0 144 400
42 Yliopistot 20 0 176 700
43 Sotilaskorkeakoulut 1 0 ..
61 Musiikkioppilaitokset 91 0 60 900
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 0 1 300
63 Kansanopistot 86 -1 11 500
64 Kansalaisopistot 247 -4 505 900
65 Opintokeskukset 11 0 41 100
66 Kesäyliopistot 20 0 28 000
99 Muut oppilaitokset 17 -3 14 500
Yhteensä 4 838 -166 1 912 000

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aila Repo (09) 1734 3271, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kartat

Päivitetty 24.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kjarj/2005/kjarj_2005_2006-02-24_tie_001.html